ಸ್ವಚ್ಚ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ.

ನಾರಾವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 – 2014 ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ೯.೩೦ ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಡು, ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

 

DSC_0259 DSC_0265 DSC_0268 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0289 DSC_0292 DSC_0293 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0296 DSC_0297 DSC_0298 DSC_0299 DSC_0301 DSC_0302 DSC_0306 DSC_0327 DSC_0328 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0350 DSC_0352 DSC_0355

One Reply to “ಸ್ವಚ್ಚ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.